Ailelere ve Eğitimcilere Sunduğumuz Kaynaklar

Tek başına da oynanabilen bu oyun, özellikle sınıf ortamında faydalanılması için tasarlanmıştır. Sosyal ve empatik becerileri güçlendirmek için, duygular ve hisler konularına odaklanan atölye çalışmalarımız, eğitimcilere oyunumuzu derslerine, pedagojik eğitimlerine ve atölye çalışmalarına nasıl entegre edecekleri konusunda rehberlik ediyor. 

Atölye çalışmalarının yanı sıra, süreci ve öğrenme hedeflerini detaylandıran ek malzemeler de sunuyoruz. Bunların arasında dersleri daha da interaktif hale getirmek için kullanılabilecek renkli baskı şablonları da bulunuyor.

Öğretmenleri ve öğretim görevlilerini, katılımcı etkileşimini teşvik eden ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getiren diyalog kolaylaştırıcılarına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Oyunumuz ise gençlere kendi kimliklerini bulmaları, normları öğrenmeleri, kendi sınırlarını çizebilmeleri, insanların çeşitliliğini keşfetmeleri için güvenli bir alan sunuyor.

Atölye çalışmalarımıza katılmak, basılı atölye çalışması kılavuzlarını veya diğer kaynaklarımızı edinmek için buraya tıkla.